Aktuálne informácie

Klub mladých farmárov - Stredné Slovensko

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj v spolupráci so Združením mladých farmárov na Slovensku – ASYF Vás pozývajú na dvojdňové stretnutie „Klub mladých farmárov“ - Stredné Slovensko.

Termín konania:        09. - 10. februára 2018

Miesto konania:        Trvdošín

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020