Aktuálne informácie

Terchovské husličky

Regionálna anténa NSRV SR pre Žilinský kraj vás pozýva na aktivitu "Terchovské husličky", ktorá sa uskutoční 11. 12.2017 v obci Terchová.

Bližie informácie v pozvánke s programom.

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020