Aktuálne informácie

Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 v lesnom hospodárstve a možnosti podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020

Regionálna anténa NSRV SR pre Žilinský kraj vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu "Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 v lesnom hospodárstve a možnosti podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020", ktorá sa uskutoční 7. - 8. 12.2017 v Rajeckých Tepliciach.

Bližie informácie v pozvánke s programom.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020