Aktuálne informácie

Informačný seminár "Možnosti rozvoja obcí a miest - aktuálne informácie z PRV SR 2014 – 2020"

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj Vás pozýva na informačný seminár: Možnosti rozvoja obcí a miest - aktuálne informácie z PRV SR 2014 – 2020

Seminár sa uskutoční dňa 23. 03. 2017 (štvrtok) v Hoteli Hradná Stráž (Parková 11 951 93 Topoľčianky) so začiatkom o 09.00 hod. 

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022