Aktuálne informácie

Klub mladých farmárov na Východnom Slovensku

Národná sieť rozvoja vidieka SR v spolupráci so Združením mladých farmárov na Slovensku – ASYF Vás pozýva na stretnutie „Klub mladých farmárov

Termín konania: 24.- 25.2.2017

Miesto konania: Hotel Šomka, Drienica

Bližšie informáciu sú uvedené v pozvánke s programom.

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022