Aktuálne informácie

Predstavenie Regionálnej antény Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj, jej cieľov, aktivít a činnosti

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj Vás srdečne pozýva na úvodné pracovné stretnutie k predstaveniu Regionálnej antény Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj, ktoré sa uskutoční 28. júna 2016 (utorok) v zasadačke Domu kultúry MKŠS v Kysuckom Novom Meste.

Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020