Fotogalérie

Študijná cesta poľských poľnohospodárskych poradcov na Slovensku

Bohatý program bol pripravený pre poľských poľnohospodárskych poradcov, ktorí sa zúčastnili študijnej cesty na Slovensku. Tá bola tematicky zameraná na systém podpory miestnych akčných skupín (MAS) v implementácii osi 4 LEADER Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 a uskutočnila sa v dňoch 5. – 8. apríla 2011. Študijnú cestu organizovalo Centrum poľnohospodárskeho poradenstva (Centrum Doradztwa Rolniczego), pobočka v Krakove pre takmer tridsaťčlennú skupinu poradcov pre Os 3 a 4 zo všetkých častí Poľska. Národná sieť rozvoja vidieka SR pripravila poľským poradcom pestrý a zaujímavý program. Účastníci študijnej cesty sa v priestoroch Agroinštitútu v Nitre zúčastnili seminárov o implementácii PRV SR 2007-2013 a systéme poradenstva pre poľnohospodárstvo na Slovensku a zároveň sami predstavili, ako funguje systém poľnohospodárskeho poradenstva pre farmárov v Poľsku. Manažérka NSRV SR Ing. Malvína Gondová im predstavila štruktúru a činnosť Národnej siete rozvoja SR. Počas krátkeho pobytu absolvovali návštevy Miestnych akčných skupín Stará Čierna voda, MAS Dudváh, OZ Mikroregión Radošinka a Združenia mikroregiónu Svornosť. Stretli sa tu s predstaviteľmi navštívených obcí, jednotlivých MAS a vybraných miestnych podnikateľských subjektov. Zároveň im tu boli v praxi predstavené úspešné projekty, na ktorých realizáciu boli použité prostriedky z fondov EÚ.
Účastníci študijnej cesty si z pobytu na Slovensku odniesli veľa informácií, zážitkov a aj iný pohľad na Slovensko a jeho ľudí, za čo môžeme vďačiť všetkým, ktorí sa na príprave programu podieľali. Nadviazalo sa takto aj množstvo kontaktov, ktoré chceme v budúcnosti rozvíjať a spolupracovať na ďalších spoločných projektoch a aktivitách.
 

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022