Súťaž Najkrajšia fotografia z územia MAS

Spustili sme hlasovanie v súťaži "Najkrajšia fotografia z územia MAS 2023"

Spustili sme hlasovanie v súťaži "Najkrajšia fotografia z územia MAS 2023". Hlasovať môžete v termíne od 30.6. do 24.7.2023 na facebookovom profile NSRV SR. Všetky súťažné fotografie nájdete v siedmich fotoablumoch v našej facebookovej fotogalérii.

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022