NSRV SR

Národná sieť rozvoja vidieka SR v spolupráci s Vidieckou platformou Vás pozýva na Seminár „Priame platby po novom – čo by ste mali vedieť ?!“

Dovoľujeme si Vás pozvať na Seminár „Priame platby po novom – čo by ste mali vedieť ?!“, ktorý sa koná 14.03 2024 v rezorte Tri Duby Golf, s.r.o, Badín 692, 976 32 Badín

Lektori: MVDr. Vanda Neuschl, Ing. Anna Balková, Ing. Mária Golecká Grnáčová, Ing. Lucia Hredzáková

Prosíme o vyplnenie registrácie – prihlasovacieho formulára (počet účastníkov max 50) do 11.03.2024 do 10:00: https://forms.gle/Pvhtn5giFPnLkXZi9

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022