Databáza

Databáza zrealizovaných projektov z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007-2013

Prezrite alebo stiahnite si projekty v XML formáte. Stiahnite si XSD schému.

Názov projektu Príjmateľ Okres Kraj Číslo opatrenia Kód opatrenia MAS Rok ukončenia
Kultúrny dom - prístavba sociálnych zariadení obec Čremošné Turčianske Teplice Žilinský kraj 3.4.1. 321 2010
Kultúrny dom - stavebné úpravy a úprava okolia kultúrneho domu obec Liptovský Ondrej Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.4.1. 321 2010
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Liptovská Porúbka obec Liptovská Porúbka Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.4.2. 322 2010
Rekonštrukcia - zateplenie a obnova objektu Obecného úradu obec Podhradie Martin Žilinský kraj 3.4.1. 321 2010
Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií obec Nolčovo Martin Žilinský kraj 3.4.2. 322 2010
Rekonštrukcia - oprava miestnej komunikácie v obci Pribiš obec Pribiš Dolný Kubín Žilinský kraj 3.4.2. 322 2010
Jednostranný chodník Oravský Biely Potok - centrum, stred obec Oravský Biely Potok Tvrdošín Žilinský kraj 3.4.2. 322 2010
Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Gôtovany obec Gôtovany Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.4.2. 322 2010
Rekonštrukcia a modernizácia obecného úradu Huty obec Huty Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.4.1. 321 2011
Prestavba časti rodinného domu a hospodárskej budovy na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie Jozef Bella Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.2.A 313 2010
Rekonštrukcia - stavebné úpravy kultúrneho domu v obci Dolný Vadičov obec Dolný Vadičov Kysucké Nové Mesto Žilinský kraj 3.4.1. 321 2010
Obnova, rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu a obecného úradu obec Vaľča Martin Žilinský kraj 3.4.1. 321 2010
Zateplenie a obnova obecného úradu v Socovciach obec Socovce Martin Žilinský kraj 3.4.1. 321 2010
Stavebné úpravy - obecný úrad Vavrišovo obec Vavrišovo Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.4.1. 321 2011
Prístavba, nadstavba a rekonštrukcia budovy Obecného úradu v Zábiedove obec Zábiedovo Tvrdošín Žilinský kraj 3.4.1. 321 2011
Oprava a stavebné úpravy budovy Obecného úradu Dunajov - riešenie havarijného stavu obec Dunajov Čadca Žilinský kraj 3.4.1. 321 2011
Prestavba a prístavba KD obec Veličná Dolný Kubín Žilinský kraj 3.4.1. 321 2010
Penzión RENY Helena Šrankotová Ružomberok Žilinský kraj 3.2.A 313 2011
Splašková kanalizácia Galovany - rozšírenie obec Galovany Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.4.2. 322 2011
Údržba lávky cez Váh v obci Ivachnová obec Ivachnová Ružomberok Žilinský kraj 3.4.2. 322 2011
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Valaská Dubová obec Valaská Dubová Ružomberok Žilinský kraj 3.4.2. 322 2011
Agroturistická ubytovňa s využívaním OZE WORLD EXCO, s.r.o. Ružomberok Žilinský kraj 3.1. 311 2011
Zlepšenie dopravnej infraštruktúry v obci Stránske obec Stránske Žilina Žilinský kraj 3.4.2. 322 2010
Miestne komunikácie k IBV Jazernica obec Jazernica Turčianske Teplice Žilinský kraj 3.4.2. 322 2011
Výstavba miestnej komunikácie k novej IBV Za suchou pílou obec Trebostovo Martin Žilinský kraj 3.4.2. 322 2010

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022