Implementácia LEADER/CLLD

Usmernenie RO pre IROP umožňujúce rozšírenie spôsobov financovania o zálohové platby

Právny dokument – Usmernenie RO pre IROP umožňujúce rozšírenie spôsobov financovania o zálohové platby

 

 

 

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020