FAQ - Často kladené otázky

Systém riadenia CLLD a Dodatok č. 6 k Systému riadenia CLLD

PPA v rámci aktualizácie výzy č. 21/PRV/2017 na svojom webovom sídle zverejnilo Dodatok č. 6 k Systému riadenia CLLD.

 

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020