LEADER / CLLD

Názov projektu:

Klubovňa pre spolkovú činnosť

Miesto realizácie:

obec Tesárske Mlyňany

Ciele projektu:

Krátkodobé ciele projektu:
Komplexná rekonštrukcia a modernizácia objektu

Dlhodobé ciele projektu:
Zachovanie hodnôt kultúrneho dedičstva vidieka
Zlepšenie kvality života obyvateľov obce a regiónu

Komplexnou rekonštrukciou a modernizáciou objektu sa z dlhodobého hľadiska dosiahne zvýšenie atraktivity obce a zároveň zlepšenie kvality života obyvateľov v nej.

Charakteristika projektu:

Podľa dostupných údajov bol pôvodný objekt postavený v roku 1397 ako kostol s obdĺžnikovým pôdorysom s jedným nadzemným a jedným podzemným podlažím. V suteréne objektu sa nachádzala hrobka. Prízemnú časť tvorila samotná kaplnka pre slúženie bohoslužieb. V neskoršom období bola kaplnka prebudovaná na farskú sýpku a objekt sa v takomto stave zachoval dodnes.
Realizáciou projektu sa zachránil cenný stavebný historický objekt, pre ktorý sa zároveň našlo prospešné využitie pre súčasné obdobie. Obec v priestoroch zrekonštruovanej klubovne zriadila malé obecné múzeum ľudových tradícií, ktoré je voľne dostupné širokej verejnosti
Rekonštrukčné práce sa realizovali:
• oprava strechy
• oprava vonkajších a vnútorných omietok,
• úprava podláh,
• výmenou otvorových konštrukcii
• zavedenie pitnej vody z verejného vodovodu
• odvedenie odpadkovej vody do verejnej kanalizácie
• zavedenie elektrickej energie
• zavedenie elektrických vykurovacích telies
• zriadenie WC s umývacou miestnosťou a miestnosťou pre upratovačku

Zrealizovaním projektu sa dosiahlo:

Zrealizovaním projektu sa dosiahli ciele projektu a klubovňa pre spolkovú činnosť je využívaná miestnymi obyvateľmi a návštevníkmi obce Tesárske Mlyňany. Každoročne sa do múzea prídu pozrieť nielen občania z blízkeho okolia, ale aj zahraničný návštevníci, ktorí navštívia obec Tesárske Mlyňany (napr. z Pobaltských štátov, Španielska, Maďarska, Francúzska a pod.). O údržbu objektu sa stará obec Tesárske Mlyňany v spolupráci s miestnymi spolkami napr. Klub dôchodcov a pod., ktorý v podkorvných priestroch objektu získali miesto pre svoje stretnutia.

Fotografie pred realizáciou:

Fotografie po realizácii:

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022