LEADER / CLLD

Názov projektu:

"Rekonštrukcia miestnych lávok pre peších - Nededza"

Miesto realizácie:

obec Nededza

Ciele projektu:

Cieľom obce Nededza je rekonštrukcia miestnych lávok pre peších ponad miestny potok obce vo vymedzených častiach z hľadiska bezpečnosti ich užívania a technického stavu. Cez potok sa vybudovalo 5 nových lávok pre peších. Obec sa stala atraktívnejšou pre obyvateľov a návštevníkov obce, čo má pozitívny vplyv na rozvoj cestovného ruchu na území MAS Terchovská dolina.

Charakteristika projektu:

Hlavným dôvodom rekonštrukcie lávok v obci Nededza bolo zabezpečiť plynulý a bezpečný  prechod medzi chodníkom vedeným popri miestnej komunikácií a miestnou komunikáciou ponad miestny potok. Vďaka realizácii projektu sa zdemontovali zastaralé lávky a vybudovalo sa 5 železobetónových klenbových monolitických lávok pre peších široké v strede mostovky 2 m.

Zrealizovaním projektu sa dosiahlo:

Realizácia projektu ako celku svojím významom a estetickým účinkom presiahla hranice vlastnej obce a stala sa nositeľom prezentácie regiónu, v letnej sezóne miestom návštev kultúrnych pamiatok ( renesančný kaštieľ a klasicistické kúrie) ako miesta bývalej časti panstva Starého hradu. Okrem estetickej úrovne sa rozšírili a zlepšili podmienky pre spoločenský život v obci. Účel a funkcia lávok je zameraná na vytvorenie verejných priestranstiev medzi hlavnou cestou a vedľajšou cestou, pričom cez potok sa vybudovalo päť nových lávok pre peších.

Fotografie pred realizáciou:

Fotografie po realizácii:

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022