LEADER / CLLD

Názov projektu:

"Detské ihrisko v Tepličke nad Váhom"

Miesto realizácie:

obec Teplička nad Váhom

Ciele projektu:

Obec Teplička nad Váhom chcela týmto projektom zabezpečiť kvalitnejšie a bezpečnejšie podmienky pre trávenie voľného času detí v obci. Vybudovaním nového detského ihriska sa malým deťom poskytla možnosť na aktívny oddych, kde ich rodičia budú mať pod dohľadom. Tieto ciele sú v priamom súvise s cieľmi, ktoré si OZ „ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“.

Charakteristika projektu:

Projekt poskytol rodičom s deťmi originálne miesto na strávenie voľného času. Pozemok za bytovkou v obci je na to ako stvorený. Pridanou hodnotou detského ihriska je budova materského centra. Budova, ktorá má nevšedný architektonický tvar, je vybavená viacúčelovou miestnosťou spojenou s kuchynským kútikom a toaletami, vrátane prebaľovacieho pultu pre najmenších. Malé futbalové ihrisko s umelou trávou, pieskovisko, hojdačky a dve zostavy detských preliezačiek s tartanovým povrchom, to všetko je pripravené pre deti od 3 do 12 rokov. Lavičky pre mamičky a zelená výsadba skrášľujú prostredie. Z bezpečnostných a hygienických dôvodov je celý areál oplotený a otvorený denne od 8. do 20. h.

Zrealizovaním projektu sa dosiahlo:

Vďaka zrealizovanému projektu dosiahli tí najmenší miesto a priestor na hry a šantenie sa na čerstvom vzduchu. Vzhľadom na vzrastajúci počet obyvateľov a najmä mladých rodín s deťmi bola realizácia takéhoto projektu v obci takmer nevyhnutná.

Fotografie pred realizáciou:

Fotografie po realizácii:

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022