LEADER / CLLD

Názov projektu:

Mlieko a med pre naše zdravie

Miesto realizácie:

obec Klčov, Spičšké Podhradie, Levoča, Odorica

Ciele projektu:

Cieľom projektu je získať prehľad o miestnych producentoch zdravých potravín a podporiť ich schopnosť uplatniť sa na trhu. Ponúknuť príležitosť spracovateľom medu a mlieka prezentovať sa aktívne smerom k miestnemu obyvateľstvu, návštevníkom a partnerom z ČR počas jednotlivých aktivít (Deň medu, Deň mlieka, Festival vína a medu, zriadenie múzea medu). Zvýšiť súdržnosť obyvateľov, zachovávať tradície, rozvíjať vidiecku turistiku, podporovať regionálne produkty a vymieňať si skúsenosti medzi partnerskými MAS.

Charakteristika projektu:

Projekt zapája do riešenia jednotlivých úloh celé územie MAS LEV, rôzne záujmové skupiny. Inovatívnosť spočíva v previazaní jednotlivých aktivít projektu a priblížení nových tém a prístupov netradičnými formami (zážitkové učenie na ekofarme, prezentácia včelárenia a farmárskych činností). Trvalým výstupom bude stavba Múzeum medu a publikácia Nájdi si svojho mliekara a včelára. Súčasťou projektu boli aj ukážky remesiel, rezbárstva, spracovania mlieka, výroby syra a iné aktivity.

Zrealizovaním projektu sa dosiahlo:

Zrealizovaním projektu sa dosiahlo zvýšenie popularity predaja produktov priamo od farmára, sprístupnili sa poľnohospodárske činnosti mladým ľuďom, podporila sa miestna produkcia zdravých potravín, vyzdvihol sa blahodárny účinok medu na ľudský organizmus a jeho význam v ľudovom liečiteľstve. Súčasťou aktivít je aj exkurzia na farmárske trhy a aktívny workshop v spolupráci so študentmi – súťaž Najkrajší medovníkový domček, informácie k predaju z dvora.

Fotografie pred realizáciou:

Fotografie po realizácii:

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022