LEADER / CLLD

Názov projektu:

Oddychové centrum Hendrichovce

Miesto realizácie:

obec Hendrichovce

Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu bolo skvalitniť a rozšíriť základné služby pre obyvateľov obce Hendrichovce a regiónu MAS Partnerstvo BACHUREŇ výstavbou oddychového centra v obci.
Špecifické ciele:
- vytvorenie vhodných podmienok pre plnohodnotné a multifunkčné využívanie
oddych. zóny obyvateľmi a návštevníkmi obce,
- zatraktívnenie a skrášlenie obce pre jej obyvateľov a návštevníkov,
- podpora sociálneho, kultúrneho a športového rozvoja obce a regiónu MAS,
- predchádzanie odchodu obyvateľov do miest či iných obcí z dôvodu nedostatku ponúkaných možností trávenia voľného času.
 

Charakteristika projektu:

Nevyhnutnosť realizácie projektu vyplývala z potreby zabezpečenia vyššej úrovne obcou poskytovaných služieb. Predmetom projektu bolo vybudovanie detského ihriska (preliezky, hojdačky, pieskovisko, lavičky) a 3 altánkov, ktoré by značným spôsobom prispeli k zatraktívneniu obce. Zámerom projektu bolo výrazne podporiť trvalú udržateľnosť súčasných kultúrnych a spoločenských podujatí v obci, naštartovať nové aktivity v kultúrnej, vzdelávacej, spoločenskej a športovej oblasti.

Zrealizovaním projektu sa dosiahlo:

Realizácia Oddychového centra pozostávala zo zriadenia detského ihriska a 3 rôzne veľkých altánkov. Prirodzene pôsobiace praktické stavby v parku pri rybníku vytvárajú intimitu pri rôznych posedeniach, ktoré nie je nutné prerušiť i keď Vás prekvapí nepriaznivé počasie. Pre doplnenie drobnej architektúry boli v dvoch altánkoch vybudované aj krby. Celá zóna pôsobí malebne a  stala sa „central parkom“ Partnerstva Bachureň. Je osadená do krásneho prostredia je od svojej realizácie často vyhľadávaným miestom na relax pre množstvo ľudí zo širokého okolia aj z okresného mesta Prešov.

Fotografie pred realizáciou:

Fotografie po realizácii:

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022