LEADER / CLLD

Názov projektu:

Náučný chodník k minerálnemu prameňu Medokýš

Miesto realizácie:

obec Liptovský Ján

Ciele projektu:

Cieľom projektu je rekonštrukcia  chodníka k minerálnemu prameňu Medokýš. Chodník bol  pôvodne zriadený miestnou neziskovou organizáciou a prepájal obce Liptovská Porúbka, Liptovský Hrádok a Liptovský Ján. Na trase bolo spolu 6 náučných panelov. V dôsledku poškodenia informačných tabuľ vandalmi boli všetky odstránené. Minerálny prameň predstavuje obľúbené miesto vychádzok pre obyvateľov širšieho okolia ako aj pre návštevníkov, ktorí sú ubytovaní v blízkosti.

Charakteristika projektu:

Rekonštruovaný chodník vedie z mosta ponad potok Štiavnica pri kadi s termálnou minerálnou vodou, poza obec popri miestnom historickom cintoríne, cez miesta, kde sa v minulosti nachádzali kúpele, poľnou cestou extravilánom obce k minerálnemu prameňu Medokýš a odtiaľ po lávku pre peších pri Borovej Sihoti. Brehové úpravy potoka Štiavnica boli vykonané v časti, kde sa chodník nachádza v tesnej blízkosti potoka. Na chodníku boli osadené tri informačné tabule a prameň minerálnej vody bol prekrytý novým dreveným prístreškom. 

Zrealizovaním projektu sa dosiahlo:

Obec Liptovský Ján leží v západnej časti územia patriaceho do pôsobnosti MAS Horný Liptov. Je jednou z obcí regiónu, kde je pomerne dobre rozvinutý cestovný ruch, a to masového charakteru.V Jánskej doline sa nachádzajú viaceré rekreačné zariadenia, kúpalisko s minerálnou vodou, ako aj menšie zariadenia vidieckeho cestovného ruchu (penzióny, ubytovanie na súkromí). Prítomnosť minerálnych prameňov podnietila vznik doplnkových rekreačných služieb. Liptovský Ján navštevujú aj turisti ubytovaní v iných obciach regiónu ako aj domáci obyvatelia.

Fotografie pred realizáciou:

Fotografie po realizácii:

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022