LEADER / CLLD

Názov projektu:

Revitalizácia športovo-rekreačného areálu v Závažnej Porube

Miesto realizácie:

obec Závažná Poruba

Ciele projektu:

Obec Závažná Poruba, rodisko Milana Rúfusa,  sa do povedomia miestnych aj návštevníkov zapisuje aj vďaka letnému a zimnému športovému vyžitiu, ktoré ponúka. Cieľom projektu bola revitalizácia športovo rekreačného areálu na južnom okraji obce a rekonštrukcia existujúceho altánku pri neďalekom prameni. Cestná komunikácia lemujúca parcelu areálu smeruje do lyžiarskeho strediska a dvoch rekreačných chát. V tesnej blízkosti areálu je multifunkčné ihrisko s umelou trávou.

Charakteristika projektu:

Revitalizácia zahŕňala vybudovanie nového altánku a ohniska, ku ktorému patrí aj drevený mobiliár (stoly, stoličky, lavičky, smetné koše, ohnisko). V ich blízkosti bol vybudovaný prístrešok na uskladnenie dreva a drevené sociálne zariadenie (suché WC). V rámci areálu vzniklo aj nové detské ihrisko, ktoré  je rozdelené na tri hracie plochy (s hojdačkami, s pieskoviskom a s prvkami zameranými na rozvoj rovnováhy a motoriky), pri každej sú situované dve lavičky s operadlom a podrúčkami.

Zrealizovaním projektu sa dosiahlo:

Vytvoril sa priestor pre krátkodobú relaxáciu, komunitné stretávanie sa „pod holým nebom“ organizované obcou, či  rozvoj dobrovoľníctva pri udržiavaní areálu (v apríli 2014 tu spoločne odpracovali desiatky brigádnických hodín na úprave areálu miestni dôchodcovia, lyžiari, rybári, deti z MS a ZŠ s učiteľkami a rodičmi). Areál je denne využívaný žiakmi, športovými oddielmi, matkami s deťmi. Na projekt nadviazal projekt cezhraničnej spolupráce, vďaka ktorému bolo v areáli vyznačených 17 kilometrov trás pre bežecké lyžovanie.

Fotografie pred realizáciou:

Fotografie po realizácii:

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022