LEADER / CLLD

Názov projektu:

Rozprávkové kráľovstvo slimáka Kraska

Miesto realizácie:

MAS OZ KRAS a MAS Moravský kras

Ciele projektu:

- etnologický prieskum, zmapovanie povestí a legiend v území  MAS OZ KRAS a MAS Moravský Kras a tvorba 9 rozprávok v území MAS OZ KRAS a 9 rozprávok v území MAS Moravský Kras
--vydanie rozprávkovej knihy Dobrodružstvá slimáčika Kraska v počte 2500 ks : Kniha rozprávok Rozprávkového kráľovstva bude nosným motivačným prvkom pre deti, ktoré na základe rozprávok navštívia miesta, kde sa jednotlivé príbehy odohrali. Na dosiahnutie tohto zámeru sme stanovili tieto kritériá:
- štylisticky budú knihy písané pre vekovú skupinu detí do 12 rokov (čo nevylučuje možnosť, že upúta aj starších čitateľov so záujmom o staré povesti a príbehy)
- knihy budú obsahovať propagačný materiál, odkazujúci na internetové stránky Rozprávkového kráľovstva, kde záujemcovia nájdu všetky potrebné informácie o cestovaní a možnostiach jednotlivých destinácií zahrnutých v projekte.
Aby knihy čitateľov zaujali, budú tvorené ako koncepčné celky, a to nielen z hľadiska miestneho pôvodu povestí a príbehov spracovaných do rozprávok, ale tiež s integrujúcou ústrednou postavou. Spoznávanie povestí a starých príbehov Rozprávkového kráľovstva projektovo vychádza z koncepčného stvárnenia, v ktorom dominuje jedna ústredná rozprávková postava. Táto cestuje po Rozprávkovom kráľovstve v priestore i čase a je svedkom  mnohých príbehov, ktoré detskému čitateľovi prerozpráva formou rozprávok. Postava stvárňuje jednotiaci prvok, vďaka ktorému možno v diele zahrnúť príbehy z rozličných miest a historických období bez toho, aby pôsobili nejednotne.

Sekundárnym cieľom projektu sú:
- vydanie cestovného pasu Rozprávkového kráľovstva a zmobilizovanie cieľovej skupiny rodiny s deťmi 
- vydanie pexesa v počte 2500 ks
-spustenie spoločnej internetovej stránky www.krasko.info
- tvorba Geocachingovej hry s desiatimi stanovišťami - po stopách slimáčika Kraska - za cieľom zmobilizovania detí vo vyššom veku a dospelých
- Vytvorenie programového balíčka pre rodiny s deťmi
- zriadenie centier Rozprávkového kráľovstva u podnikateľov činných v oblasti vidieckeho cestovného ruchu.
- označovanie rozprávkových kancelárií so smaltovanými tabuľami
Citácia z knihy: KDE BOLO, TAM BOLO, bol raz slimáčik Krasko, ktorý si myslel, že celý život prežije na jedinej lúke a čaká ho len nuda bez dobrodružstiev. Náhoda a kúzla všetko zariadili inak. Ako? Počkaj trochu. Všetko sa dozvieš a bude to poriadne prekvapenie! Zatiaľ ti prezradím iba toľko, že vďaka kúzlam bude Krasko putovať po nádhernej krajine plnej rozprávkových bytostí. Tá krajina sa volá Slovenský kras.
KDE JE, TAM JE, krajina Slovenský kras sa nachádza na východe Slovenska.  Začína pri meste Moldava nad Bodvou a končí až za mestom Rožňava. V Slovenskom krase sú krásne a tajomné jaskyne, slnečné lúky plné kvetov a motýľov, lesy s nádhernými vtáčikmi a srnkami, ba aj vysoké planiny, z ktorých vidieť do diaľav. Tiež niekoľko riek a jazier, ale najmä všakovaké zaujímavé turistické cestičky a chodníky. Ak budeš chcieť, môžeš sa tam vybrať s rodičmi na výlet. K tejto knižke patrí aj cestovný pas rozprávkového kráľovstva. Do pasu môžeš zbierať pečiatky zo všetkých miest, ktoré navštívil aj slimáčik Krasko. Kde také pečiatky získaš? V rozprávkových kanceláriách, o ktorých sa píše tiež v tejto knižke. A načo ti také pečiatky budú? To sa už dozvieš z internetu. Na www.krasko.info zistíš, že cestovanie je veľmi zábavné a Slovenský kras sa spoznať oplatí.

Charakteristika projektu:

Projekt rieší nasledovné nedostatky partnerských regiónov:
Chýba tematický program pre domáci cestovný ruch v rámci celého územia
Cestovný ruch sa na území MAS OZ KRAS a MAS Moravský kras o.s.  sa sústreďuje do niekoľkých bodov (prevažne jaskyne ) bez toho, aby bol návštevník ktorejkoľvek z nich priamo na mieste motivovaný navštíviť a spoznávať menej propagované miesta.
Chýba program venovaný deťom
Rodiny s deťmi tvoria veľkú časť potenciálnej klientely cestovného ruchu, pričom na projektom mapovanom území  nie je vytvorený program, ktorý by zohľadňoval špecifiká tejto skupiny.
Chýba program pre budovanie lokálpatriotizmu
Najmladšia generácia sa v škole podľa predpísaných osnov naučí viac o Bratislave, Prahe alebo o Anglicku, než o vlastnom kraji. Doposiaľ nebol vytvorený žiaden program, ktorý by umožňoval deťom (ich rodičom, prípadne ďalšiemu obyvateľstvu) systematicky poznávať kraj, jeho históriu, prírodné bohatstvo a kultúrne dedičstvo.
Chýba systémová prezentácia turistických možností priamo v destináciách
V súčasnom stave neexistuje systémový program, ktorý by prezentoval turistické možnosti v jednotlivých destináciách, teda jedna destinácia by odporúčala návštevu aj ďalších, kde by mohol turista stráviť dlhší a zmysluplne strávený čas.
Chýba možnosť podávania nezávislých referencií o turistických destináciách a kvalite miestnych služieb
Nezávislé referencie turistov vo vlastných radoch často vzbudzujú v jednotlivých cieľových skupinách projektu väčšiu dôveryhodnosť ako prezentácia turistických lokalít reklamnou formou. Pokiaľ neberieme do úvahy vzájomné podávanie si informácií medzi organizovanými turistickými klubmi,  najmä neorganizovaným turistom (tvoriacim väčšinu) chýba zdroj nezávislých informácií a postrehov, ktorý by ich motivoval k cestovaniu po kraji.
Návštevníci jednotlivých destinácií nemajú možnosť vstupovať do internetových prezentácií agentúr a centrál cestovného ruchu a ďalších spoločností tak, aby vo fórach opísali svoje skúsenosti s kvalitou služieb v jednotlivých lokalitách, čím úplne chýba prezentácia konkrétnych názorov a skúseností. Vstupom na portál Rozprávkového kráľovstva by si mohli vzájomne vymieňať dojmy a skúsenosti a tým sa podnecovať na návštevu tých, čo tam ešte neboli.

Zrealizovaním projektu sa dosiahlo:

Rozprávkové kráľovstvo ponúka rodinám s deťmi - ako aj ďalším cieľovým skupinám aktívny program pre poznávanie územia MAS OZ KRAS a MAS Moravský kras o.s.. Vytvorili sme 9 centier rozprávkového kráľovstva formou rozprávkových kancelárií v každom regióne. Nosnými prvkami programu sú spoznávanie územia formou povestí a rozprávkovo spracovaných príbehov. Naštartovali  sme zberateľský záujem, pretože deti na jednotlivých lokalitách zbierajú pečiatky s hlavnými hrdinami rozprávok do vandrovnej knižky. Spustili sme  internetového sprievodcu Rozprávkovým kráľovstvom na webovej stránke www.krasko.info. Vydali sme 2500 ks rozprávkových kníh, 2500 ks pexesa, spustili sme geocachingovú hru rozprávkového kráľovsva, vydali sme mapu a cestovný pas rozprávkového kráľovstva.  Naštartovali sme samoudržateľný proces projektu. V rozprávkovej kancelárií v Bretke sa do projektu angažuje zručný róm, ktorý z dreva vyrába figúrky z rozprávok, v obci Bohuňovo  remeselník začal výrobu príveskov a emblémov zo slaného cesta / stvárňuje hlavnú postavičku rozprávok slimáčika Kraska/.

Fotografie pred realizáciou:

Fotografie po realizácii:

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022