Aktuálne informácie

Školenie potenciálnych miestnych akčných skupín pre druhú výzvu opatrenia 4.1 a 4.3 Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013

Agentúra pre rozvoj vidieka v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva SR Vás pozýva na Školenie potenciálnych miestnych akčných skupín pre druhú výzvu opatrenia 4.1 a 4.3 Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 a poskytnutie konzultácií.

Termín konania školenia: 18.-20.11. 2009.

Miesto konania: Hotel Atrium, Nový Smokovec

Bližšie informácie v priloženej pozvánke.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022