Aktuálne informácie

Agentúra pre rozvoj vidieka pozýva všetkých záujemcov o Program rozvoja vidieka SR na akreditované tréningy MŠ SR

- Príprava projektov pre Os 1 - Zvýšenie konkurencieschopnosti sektoru poľnohospodárstva a lesného hospodárstva Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013

- Príprava projektov pre Os 3, opatrenie 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

- Príprava projektov pre Os 3, opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

Bližšie informácie nájdete v priložených pozvánkach.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022