Aktuálne informácie

Výstava Agrokomplex 2009

V dňoch 20.8. – 23.8.2009 sa uskutočnila už 36. poľnohospodárska a potravinárska výstava Agrokomplex 2009. V priestoroch pavilónu M1 sa prvý krát prezentovala Národná sieť rozvoja vidieka, ktorá prostredníctvom informačných panelov a propagačných materiálov predstavila činnosť svojej centrálnej jednotky a regionálnych pracovísk, ako i zoznam schválených Miestnych akčných skupín. Podrobné informácie o jej činnosti, štruktúre, aktivitách, ako i o možnosti členstva v NSRV sa mohli záujemci dočítať v pilotnom čísle štvrťročníka Spravodajcu Národnej siete rozvoja vidieka, v informačných letákoch, alebo propagačných brožúrach.

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022