Aktuálne informácie

Stretnutie európskych mladých farmárov - EUROPEAN YOUNG FARMERS MEETING

„Stretnutie európskych mladých farmárov - EUROPEAN YOUNG FARMERS MEETING“, ktoré sa uskutoční dňa 26.02.2024 v priestoroch Inštitútu znalostného pôdohospodárstva a inovácií v spolupráci so Združením mladých farmárov na Slovensku (ASYF)  a Európskou radou mladých farmárov (CEJA) za účelom stretnutia pracovnej skupiny mladých farmárov z celej Európy na Slovensku.

Pozvánku a program stretnutia nájdete nižšie.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022