Aktuálne informácie

RIPP Dunajská Streda - Informačný seminár: "Prezentácia Národnej siete rozvoja vidieka SR a Regionálneho informačno-poradenského pracoviska IZPI Dunajská Streda"

Národná sieť rozvoja vidieka SR a Regionálne informačno-poradenské pracovisko Dunajská Streda Vás pozývajú na informačný seminár: "Prezentácia Národnej siete rozvoja vidieka SR a Regionálneho informačno-poradenského pracoviska IZPI Dunajská Streda", ktorý sa uskutoční dňa 7. 11. 2023 (utorok) o 08:30 hod. Miesto: Zasadačka AKS, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda.

Téma stretnutia:
- Prezentácia Národnej siete rozvoja vidieka SR a Inštitútu znalostného pôdohospodárstva a inovácií

- Prezentácia aktuálnych zmien v podmienka na poskytnutie priamych podpôr a systému plošného monitorovania  (Area monitoring system AMS)

Viac info v pozvánke.

- Prezentácia webovej stránky Josephine pre žiadateľov o projektové podpory

 Link na prihlasovací formulár: https://regionalne-informacno-poradenske-pracovisko-izpi-d.reenio.sk/sk/#/term/P748951R62100/2023-11-07;viewMode=day
 
 *Pre prihlásených účastníkov seminára bude zabezpečený obed. V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím Vás kontaktujte na emailovej adrese [email protected].

Ďakujeme a tešíme sa na Vás

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022