Aktuálne informácie

Konferencia „Atraktívnejší vidiek II“

Dovoľujeme si avizovať Vám pripravované pokračovanie konferencie „Atraktívnejší vidiek II“, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 8. júna 2023 v Trenčíne v čase od 9:00 h do 13:00 h. Konferenciu organizuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS), Vidieckym parlamentom (VIPA), Národnou sieťou rozvoja vidieka SR, Inštitútom znalostného pôdohospodárstva a inovácií (IZPI) a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre (SPU).

Cieľom konferencie bude poskytnúť informácie o aktuálnych výzvach Programu rozvoja vidieka (v pôsobnosti MPRV SR), inováciách v pôdohospodárstve a prehĺbenie medzisektorovej a medzirezortnej spolupráce v prospech rozvoja vidieka na Slovensku. Konferencia vytvorí priestor pre vzájomný dialóg, ktorý umožní formulovať najpotrebnejšie riešenia pre sociálno-ekonomický rozvoj vidieka.  

 

Konferencia bude mať 2 nosné bloky:

  1. BLOK: Podpora rozvoja vidieka v oblasti manažmentu vôd (integrované vodné, pôdne a klimatické plánovanie), potenciál a riešenia obehovej bioekonomiky a problematiky plytvania potravinami
  2. BLOK: Ako sa zjednotiť pre rozvoj vidieka? Ako efektívnejšie spolupracovať? Ktoré sú najpotrebnejšie riešenia pre sociálno-ekonomický rozvoj vidieka?

 

Rezervujte si, prosím, uvedený termín konferencie v pracovnom kalendári. Predbežný program konferencie spolu s oficiálnou pozvánkou Vám pošleme do konca mája 2023.

Link pre registráciu: https://forms.gle/DuCziLK1RTwriW5y9

 

V prípade záujmu je možné sledovať (IBA) 1. blok konferencie aj online prostredníctvom linku: https://events.teams.microsoft.com/event/578c6681-0704-44ed-8a23-e054d809d29a@ffe03559-1cdc-4192-9c1e-3f6e577c3d2a

Po kliknutí na uvedený odkaz je potrebné vstúpiť cez tlačítko "register". Po vyplnení údajov Vám bude zaslaný link pre prihlásenie.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022