Aktuálne informácie

Indikatívny harmonogram výziev PRV SR 2014-2022 na rok 2023 – aktualizácia č.1

Dávame Vám do pozornosti, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejnilo aktualizáciu č. 1 Indikatívneho harmonogramu výziev PRV SR 2014 - 2022 na rok 2023.

Nájdete na: https://www.mpsr.sk/indikativny-harmonogram-vyziev-prv-sr-2014-2022-na-rok-2023-aktualizacia-c-1/1185-43-1185-18681/

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022