Aktuálne informácie

Výzva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o udelenie povolenia na novú výsadbu viniča na rok 2023

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie povolenia na novú výsadbu viniča na rok 2023. 

Viac informácií nájdete na https://www.mpsr.sk/aktualne/vyzva-ministerstva-podohospodarstva-a-rozvoja-vidieka-slovenskej-republiky-na-predkladanie-ziadosti-o-udelenie-povolenia-na-novu-vysadbu-vinica-na-rok-2023/18553/

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022