Aktuálne informácie

Indikatívny harmonogram výziev PRV SR 2014 – 2022 pre rok 2023

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 16.12.2022 bol na webe MPRV SR zverejnený Indikatívny harmonogram výziev PRV SR 2014 – 2022 pre rok 2023 (IHV): https://www.mpsr.sk/indikativny-harmonogram-vyziev-prv-sr-2014-2022-na-rok-2023/1185-43-1185-18495/   

Účelom IHV je, aby široká verejnosť a potenciálni žiadatelia vedeli, aké typy výziev MPRV SR plánuje v roku 2023 vyhlásiť a aby sa potenciálni žiadatelia dokázali s predstihom pripraviť na bezproblémové podávanie žiadostí. Hlavným zámerom a snahou Riadiaceho orgánu a PPA je nastaviť všetky procesy a nevyhnutné kroky tak, aby vyhlasovanie pripravovaných výziev bolo plynulé a v zmysle IHV.

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022