Aktuálne informácie

Výzva - Schéma štátnej pomoci č. SA.105113 (2022/N)

Dávame Vám do pozornosti, že NPPC zverejnilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle Schémy štátnej pomoci č. SA.105113 (2022/N).

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine. 

Výzva je otvorená od 15. decembra 2022 0:00 do 30. decembra 2022 12:00.

Viac informácií na www.nppc.sk

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022