Horizon Europe

Horizont Europa - výzvy v oblasti Energetiky

Európska komisia vyhlásila novú výzvu HORIZON-CL5-2022-D3-02 na podporu inovácií v sektore energetiky v rámci Klastra 5: Klíma, energetika a mobilita

Otvorili sa nové témy v oblasti energetiky. 

Výzva je otvorená od 1. 6. 2022 v objeme 99 miliónov EUR. 

Témy:

  • Podpora OZE;
  • Pokročilá výroba biopalív a nebiologických obnoviteľných palív, medzinárodné hodnotové reťazce obnoviteľnej energie, technológie solárnych palív; 
  • Začlenenie obnoviteľnej energie do poľnohospodárstva a lesného hospodárstva; 
  • Výroba energetických nosičov s pomocou obnoviteľnej energie; 
  • Medzinárodná spolupráca s Africkým kontinentom.

Uzávierka: 27. 10. 2022 do 17:00 hod.

Viac info na ERA Portál Slovensko (eraportal.sk)

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020