LEADER a ENRD

Pracovná skupina ENRD „Uplatnenie siedmych zásad LEADER v praxi pre všetky MAS v rámci strategických plánov SPP“

ENRD spustila novú tematickú skupinu „Uplatnenie siedmich zásad LEADER v praxi pre všetky MAS v rámci strategických plánov SPP“.

https://enrd.ec.europa.eu/making-seven-leader-principles-work-practice-all-lags-under-cap-strategic-plans_en

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022