Databáza

Databáza zrealizovaných projektov z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007-2013

Prezrite alebo stiahnite si projekty v XML formáte. Stiahnite si XSD schému.

Názov projektu Príjmateľ Okres Kraj Číslo opatrenia Kód opatrenia MAS Rok ukončenia
Stavebné úpravy rekreačného zariadenia RD Liptovská Kokava Roľnícke družstvo Liptovská Kokava Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.1. 311 2010
Nadstavba a zateplenie kultúrneho domu Svederník obec Svederník Žilina Žilinský kraj 3.4.1. 321 2011
Rekonštrukcia miestnych komunikácií obec Turček Turčianske Teplice Žilinský kraj 3.4.2. 322 2010
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Dubové - Požehy obec Dubové Turčianske Teplice Žilinský kraj 3.4.2. 322 2011
Dom smútku Kaľamenová obec Kaľamenová Turčianske Teplice Žilinský kraj 3.4.1. 321 2011
Stavebné úpravy kultúrneho domu Veľké Borové obec Veľké Borové Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.4.1. 321 2011
Prístavba, nadstavba a prestavba kultúrneho domu v obci Lietavská Svinná obec Lietavská Svinná - Babkov Žilina Žilinský kraj 3.4.1. 321 2011
Rekonštrukcia a oprava zbernej komunikácie v obci Babkov obec Lietavská Svinná - Babkov Žilina Žilinský kraj 3.4.2. 322 2011
Miestne komunikácie Sklené obec Sklené Turčianske Teplice Žilinský kraj 3.4.2. 322 2011
Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií Turčianska Štiavnička obec Turčianska Štiavnička Martin Žilinský kraj 3.4.2. 322 2011
Výstavba detských ihrísk, stavebné úpravy obecného úradu a autobusovej zastávky - Varín obec Varín Žilina Žilinský kraj 3.4.1. 441 OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina" 2011
Vidiecky cestovný ruch - Jana Kolláriková Jana Kolláriková - PRS Ružomberok Žilinský kraj 3.2.A 313 2011
Stavebné úpravy kultúrneho domu - Lysica obec Lysica Žilina Žilinský kraj 3.4.1. 441 OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina" 2011
Rekonštrukcia objektu kultúrneho domu a bezprostredného okolia obec Oravská Poruba Dolný Kubín Žilinský kraj 3.4.1. 321 2010
Stavebné úpravy a zateplenie Kultúrneho domu Stráňavy obec Stráňavy Žilina Žilinský kraj 3.4.1. 441 OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina" 2011
Nededza - Rekonštrukcia OÚ obec Nededza Žilina Žilinský kraj 3.4.1. 441 OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina" 2011
Výstavba detského ihriska v obci Mojš obec Mojš Žilina Žilinský kraj 3.4.1. 441 OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina" 2011
Stavebné úpravy jestvujúceho ihriska - Lutiše obec Lutiše Žilina Žilinský kraj 3.4.1. 441 OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina" 2011
Viacúčelové ihrisko - Kotrčiná Lúčka obec Kotrčiná Lúčka Žilina Žilinský kraj 3.4.1. 441 OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina" 2011
Viacúčelové ihrisko Stráža obec Stráža Žilina Žilinský kraj 3.4.1. 441 OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina" 2011
Miestna komunikácia, Párnica obec Párnica Dolný Kubín Žilinský kraj 3.4.2. 322 2011
Viacúčelové ihrisko - Belá obec Belá Žilina Žilinský kraj 3.4.1. 441 OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina" 2011
Stavebné úpravy obecného úradu - Terchová obec Terchová Žilina Žilinský kraj 3.4.1. 441 OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina" 2011
Stavebné úpravy obecného úradu Nezbudská Lúčka obec Nezbudská Lúčka Žilina Žilinský kraj 3.4.1. 441 OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina" 2011
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Turčianske Jaseno obec Turčianske Jaseno Martin Žilinský kraj 3.4.2. 322 2012

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022