Databáza

Databáza zrealizovaných projektov z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007-2013

Prezrite alebo stiahnite si projekty v XML formáte. Stiahnite si XSD schému.

Názov projektu Príjmateľ Okres Kraj Číslo opatrenia Kód opatrenia MAS Rok ukončenia
Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Horné Mladonice obec Horné Mladonice Krupina Banskobystrický kraj 3.4.2. 322 2015
Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Rašice obec Rašice Revúca Banskobystrický kraj 3.4.2. 322 2015
Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Vieska obec Vieska Veľký Krtíš Banskobystrický kraj 3.4.2. 322 2015
Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Domaníky obec Domaníky Krupina Banskobystrický kraj 3.4.2. 322 2015
Obecný kamerový systém – Štrkovec obec Štrkovec Rimavská Sobota Banskobystrický kraj 3.4.2. 322 2015
Obecný kamerový systém – Stránska obec Stránska Rimavská Sobota Banskobystrický kraj 3.4.2. 322 2015
Obecný kamerový systém – Včelince obec Včelince Rimavská Sobota Banskobystrický kraj 3.4.2. 322 2015
Obecný kamerový systém – Ladzany obec Ladzany Krupina Banskobystrický kraj 3.4.2. 322 2015
Obecný kamerový systém – Devičie obec Devičie Krupina Banskobystrický kraj 3.4.2. 322 2015
Obecný kamerový systém – Abovce obec Abovce Rimavská Sobota Banskobystrický kraj 3.4.2. 322 2015
Obecný kamerový systém – Riečka obec Riečka Rimavská Sobota Banskobystrický kraj 3.4.2. 322 2015
Obecný kamerový systém – Kráľ obec Kráľ Rimavská Sobota Banskobystrický kraj 3.4.2. 322 2015
Obecný kamerový systém – Neporadza obec Neporadza Rimavská Sobota Banskobystrický kraj 3.4.2. 322 2015
Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Horný Tisovník obec Horný Tisovník Detva Banskobystrický kraj 3.4.2. 322 2015
Obecný kamerový systém – Čekovce obec Čekovce Krupina Banskobystrický kraj 3.4.2. 322 2015
Obecný kamerový systém – Hontianske Tesáre obec Hontianske Tesáre Krupina Banskobystrický kraj 3.4.2. 322 2015
Obnova a rozvoj obcí - Chrastince obec Chrastince Veľký Krtíš Banskobystrický kraj 3.4.2. 322 2015
Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Braväcovo obec Braväcovo Brezno Banskobystrický kraj 3.4.2. 322 2015
Obnova a rozvoj obcí - Záhorce Obec Záhorce Veľký Krtíš Banskobystrický kraj 3.4.2. 322 2015
Bezpečnosť a prevencia proti vandalizmu na verejných priestoroch v obci BOĽKOVCE (Vybudovanie kamerového systému v obci Boľkovce) Obec Boľkovce Lučenec Banskobystrický kraj 3.4.2. 322 2015
Reštauračné zariadenie BIO - ŠAR AGRO RÁTKA – S, s.r.o. Poltár Banskobystrický kraj 3.1. 311 2015
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Tachty obec Tachty Rimavská Sobota Banskobystrický kraj 3.4.2. 322 2015
Vybudovanie digitalneho kamerového systému v obci Blhovce obec Blhovce Rimavská Sobota Banskobystrický kraj 3.4.2. 322 2015
Bezpečnosť a prevencia proti vandalizmu na verejných priestoroch v obci ČAMOVCE (Vybudovanie kamerového systému v obci Čamovce) obec Čamovce Lučenec Banskobystrický kraj 3.4.2. 322 2015
Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Cerovo obec Cerovo Krupina Banskobystrický kraj 3.4.2. 322 2015

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022