Databáza

Databáza zrealizovaných projektov z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007-2013

Prezrite alebo stiahnite si projekty v XML formáte. Stiahnite si XSD schému.

Názov projektu Príjmateľ Okres Kraj Číslo opatrenia Kód opatrenia MAS Rok ukončenia
Rekonštrukcia a modernizácia ubytovne na nízko kapacitné ubytovanie Dušan Hlinka - DH Banská Bystrica Banskobystrický kraj 3.2.A 313 2015
SPOZNAJ krajší kút Hontu - Integrovaným marketingom k rozvoju cestovného ruchu Zlatej cesty BALNEA CLUSTER DUDINCE, Združenie cestovného ruchu Krupina Banskobystrický kraj 3.2.B 42 Občianske združenie Zlatá cesta 2015
Rekonštrukcia apartmánového domu v Bardoňove Ing. Erik Kurák Zvolen Banskobystrický kraj 3.2.A 313 2015
Ubytovacie a doplnkové služby Pod holým vrchom Emília Lalíková Detva Banskobystrický kraj 3.2.A 42 Podpoľanie 2014
Rekonštrukcia miestneho chodníka v obci Detvianska Huta obec Detvianska Huta Detva Banskobystrický kraj 3.4.2. 442 Podpoľanie 2015
Prestavba objektu iného účelu na objekt ubytovania na súkromí Daniel Mnich Žarnovica Banskobystrický kraj 3.2.A 313 2015
Výstavba multifunkčného ihriska s trávnatým povrchom obec Počúvadlo Banská Štiavnica Banskobystrický kraj 3.4.1. 441 Občianske združenie Zlatá cesta 2015
Zatraktívnenie vidieckeho priestoru a jeho prezentácia je v našich rukách Kruh Banská Štiavnica Banskobystrický kraj 3.3. 430 Občianske združenie Zlatá cesta 2014
Altánok a úprava okolia Peter Grnáč Detva Banskobystrický kraj 3.2.A 42 Podpoľanie 2014
Floriánov dvor Agrofarma - Šándor Lučenec Banskobystrický kraj 3.1. 311 2015
Budovanie nových marketingových nástrojov na podporu vidieckeho cestovného ruchu regiónu miestnej akčnej skupiny Zlatá cesta Občianske združenie OZ Sebechleby Krupina Banskobystrický kraj 3.2.B 42 Občianske združenie Zlatá cesta 2015
Agroturistické zariadenie Motel KREMPOS KREMPOS, spol. s.r.o. Lučenec Banskobystrický kraj 3.1. 311 2014
Krídla informácií z Očovej Obecné služby Zvolen Banskobystrický kraj 3.3. 430 Podpoľanie 2014
Obnova a rozvoj obcí - Bielovce obec Bielovce Veľký Krtíš Banskobystrický kraj 3.4.2. 322 2015
Obnova a rozvoj obcí - Koláre obec Koláre Veľký Krtíš Banskobystrický kraj 3.4.2. 322 2015
Obnova a rozvoj obcí - Dolinka obec Dolinka Veľký Krtíš Banskobystrický kraj 3.4.2. 322 2015
Obnova a rozvoj obcí - Vrbovka obec Vrbovka Veľký Krtíš Banskobystrický kraj 3.4.2. 322 2015
Obnova a rozvoj obcí - Ipeľské Predmostie obec Ipeľské Predmostie Veľký Krtíš Banskobystrický kraj 3.4.2. 322 2015
Digitálny kamerový systém obce Hrabičov obec Hrabičov Žarnovica Banskobystrický kraj 3.4.2. 322 2015
Obecný kamerový systém – Pitelová obec Pitelová Žiar nad Hronom Banskobystrický kraj 3.4.2. 322 2015
Obnova a rozvoj obcí – Veľká Ves nad Ipľom obec Veľká Ves nad Ipľom Veľký Krtíš Banskobystrický kraj 3.4.2. 322 2015
Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Otročok obec Otročok Revúca Banskobystrický kraj 3.4.2. 322 2015
Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Tŕnie obec Tŕnie Zvolen Banskobystrický kraj 3.4.2. 322 2015
Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Muránska Huta obec Muránska Huta Revúca Banskobystrický kraj 3.4.2. 322 2015
Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Sebedín-Bečov obec Sebedín-Bečov Banská Bystrica Banskobystrický kraj 3.4.2. 322 2015

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022