• 1
  • 1
  • 1
  • 1

Aktuality

21 Okt 2016
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory  / Projektové podpory  / PRV 2014-2020 ...
Čítajte viac...
19 Okt 2016
Usmernenie MPRV SR č. 3146/2016-612k nariadeniu vlády SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v  súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v...
Čítajte viac...
19 Okt 2016
Regionálna anténa NSRV SR pre Trnavský kraj Vás pozýva na odbornú zahraničnú exkurziu do Poľska. Odborná exkurzia na územie MAS Podbiabiogórze, MAS Turystyczna Podkowa a MAS “Piękna...
Čítajte viac...
17 Okt 2016
Regionálna anténa NSRV SR pre Trenčiansky kraj Vás pozýva na informačný seminár "Podpora rozvojových aktivít na vidieku", ktorý sa uskutoční dňa 25. októbra 2016 v priestoroch domu...
Čítajte viac...
14 Okt 2016
Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na Informačný seminár so zameraním na marginalizované rómske komunity. Seminár sa bude konať 26. októbra 2016 v hoteli Šariš...
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Dokumenty

V tejto sekcii nájdete prezentácie z aktivít, nariadenia, pokyny, oznámenia, publikácie a iné dokumenty na stiahnutie

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020