• 1
  • 1
  • 1

Aktuality

21 Sep 2017
Regionálna anténa NSRV SR pre Bratislavský kraj Vás pozýva na seminár: „Neprojektové opatrenia PRV SR 2014 - 2020\"
Čítajte viac...
21 Sep 2017
Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás pozýva na Nitriansky vínny festival
Čítajte viac...
19 Sep 2017
Regionálne antény NSRV SR pre Nitriansky a Trnavský kraj Vás pozývajú na odbornú exkurziu do Českej Republiky pre MAS/VSP z Nitrianskeho a Trnavského kraja.
Čítajte viac...
18 Sep 2017
Regionálna anténa NSRV SR pre Bratislavský kraj s partnermi Vás pozývajú do miest a obcí Bratislavského kraja na Jablkové hodovanie.
Čítajte viac...
14 Sep 2017
Nitriansky samosprávny kraj v spolupráci s Národnou sieťou rozvoja vidieka SR, Vás pozývajú na konferenciu „Podporujeme rozvoj vidieka“ pod záštitou doc. Ing. Milana Belicu, PhD., predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Dokumenty

V tejto sekcii nájdete prezentácie z aktivít, nariadenia, pokyny, oznámenia, publikácie a iné dokumenty na stiahnutie

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020