• 1
  • 1
  • 1
  • 1

Aktuality

22 Júl 2016
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán...
Čítajte viac...
21 Júl 2016
Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ pre Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 (ďalej len „PRV SR 2014 – 2020“) oznamuje, že dňa 21. 7. 2016 zrušila...
Čítajte viac...
21 Júl 2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej „RO pre IROP“) vyhlasuje Písomné vyzvanie č....
Čítajte viac...
01 Júl 2016
Hlasovanie v súťaži Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2016 je ukončené. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční počas výstavy Agrokomplex 2016 dňa 18. 08. 2016 o 13-tej...
Čítajte viac...
28 Jún 2016
Srdečné Vás pozývame na V. ročník Dňa tradícií, ktorý sa uskutoční dňa 10.7.2016 v obci Miklušovce. Viac informácií nájdete v...
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Dokumenty

V tejto sekcii nájdete prezentácie z aktivít, nariadenia, pokyny, oznámenia, publikácie a iné dokumenty na stiahnutie

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.