• 1
  • 1
  • 1
  • 1

Aktuality

15 Dec 2016
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj vás pozýva na seminár "Inovácie v lesnom hospodárstve a možnosti ich podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020...
Čítajte viac...
15 Dec 2016
Do pozornosti vám dávame obsah druhého tohtoročného vydania nášho časopisu. Dočítate sa najmä o úspešne zrealizovaných aktivitách v období 7- 11/2016, zároveň vám ponúkame...
Čítajte viac...
13 Dec 2016
Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na Informačno-vzdelávací seminár „Rozvoj vidieka v Prešovskom kraji“, ktorý sa uskutoční 14.-16. decembra 2016 v Starej...
Čítajte viac...
09 Dec 2016
Zvýšenie podpory mladých farmárov zo 600 na takmer 1 000 Navýšenie objemu financií v opatrení o 60 % na celkových 48 miliónov eur Priemerný vek poľnohospodárov na Slovensku...
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Dokumenty

V tejto sekcii nájdete prezentácie z aktivít, nariadenia, pokyny, oznámenia, publikácie a iné dokumenty na stiahnutie

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020