• 1
  • 1
  • 1
  • 1

Aktuality

25 Máj 2016
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj Vás srdečne pozýva na informačný seminár „Obnoviteľné zdroje energie a úspory energie vo verejnej...
Čítajte viac...
25 Máj 2016
Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku v spolupráci  s o. z. Ľudia a energia, Košice, Vás pozýva na druhú neformálnu konferenciu. Konferencia sa uskutoční 30....
Čítajte viac...
25 Máj 2016
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj Vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu „Inovačné prístupy v poľnohospodárstve“, ktorá sa uskutoční 31.05.2016...
Čítajte viac...
25 Máj 2016
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom Vás pozýva na úvodné pracovné stretnutie k predstaveniu Regionálnej...
Čítajte viac...
24 Máj 2016
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj sa podieľali na organizácií konferencie „Investičné stimuly...
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Dokumenty

V tejto sekcii nájdete prezentácie z aktivít, nariadenia, pokyny, oznámenia, publikácie a iné dokumenty na stiahnutie

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.