• 1
  • 1
  • 1
  • 1

Aktuality

09 Dec 2016
Zvýšenie podpory mladých farmárov zo 600 na takmer 1 000 Navýšenie objemu financií v opatrení o 60 % na celkových 48 miliónov eur Priemerný vek poľnohospodárov na Slovensku...
Čítajte viac...
06 Dec 2016
Vyplatenie poslednej ŽoP v prípade podopatrení 4.1, 4.2, 6.4 je podmienené predložením kópie Potvrdenia o registrácii projektu do Národnej siete rozvoja vidieka, ktorej...
Čítajte viac...
06 Dec 2016
Dovoľujeme si Vás informovať, že seminár "Regionálne značenie v slovenských podmienkach a jeho význam" (08. 12. 2016 Nitra, 09. 12. 2016 Trenčín) je zrušený. O náhradnom termíne Vás...
Čítajte viac...
06 Dec 2016
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj Vás pozýva na informačný seminár "Aktuálne dotačné schémy pre samosprávy". Seminár sa uskutoční dňa...
Čítajte viac...
06 Dec 2016
Regionálna anténa NSRV SR pre Košický kraj Vás pozýva na Jarmok tradičných vidieckych produktov, ktorý sa uskutoční 15.12.2016 v Zemplínskom Jastrabí.  Viac informácií...
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Dokumenty

V tejto sekcii nájdete prezentácie z aktivít, nariadenia, pokyny, oznámenia, publikácie a iné dokumenty na stiahnutie

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020