Databáza zrealizovaných projektov PRV SR 2014 - 2020Obchodné meno PSČ Č.z. PPA Názov projektu Miesto realizácie Okres Číslo opatrenia
Miestna akčná skupina Rajecká dolina 01501 192ZA210005 Spolu vieme tvoriť, tešiť sa a žiť. Rajecká dolina Žilina 19.2
„Mikroregión Hurbanovo“ 94657 192NR210009 „Mikroregión Hurbanovo“ Hurbanovo, Svätý Peter, Nesvady, Imeľ, Bajč, Martovce, Mudroňovo Komárno 19.2
Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer 98050 192BB210005 Stratégia CLLD VSP Južný Gemer VSP Južný Gemer Rimavská Sobota 19.2
Adamas Alliance, s.r.o. 96641 064BB070073 Novostavba vidieckeho rekreačného objektu v obci Nová Baňa Nová Baňa Žarnovica 6.4.1
AGRO MERNÍK, s.r.o. 09423 064PO070062 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností- AGRO MERNÍK, s.r.o. SR, okres Vranov nad Topľou, obec Merník Vranov nad Topľou 6.4.2
AGRO-RACIO s.r.o. 03101 041ZA060011 Investície do poľnohospodárskeho podniku AGRORACIO s.r.o. SR, okres - Liptovský Mikuláš, obec - Galovany, Ľubeľa, Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš 4.1.8
AGROBAN s.r.o. 98021 041BB060034 Rekonštrukcia a modernizácia živočíšnej výroby spoločnosti AGROBAN s.r.o. SR, obec: Bátka, Dulovo, Žíp, Vieska nad Blhom, Radnovce, Tomášovce, Rakytník, Uzovská Panica, Figa, Barca, okres:RS Rimavská Sobota 4.1.8
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica 06545 042PO080016 Inovácia balienia v spoločnosti AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica Kraj Prešovský, okres Stará Ľubovňa, Obec Plavnica, k.ú Šambron, p.č.39/4 Stará Ľubovňa 4.2.7A
AGROKARPATY,s.r.o. Plavnica 06545 042PO080016 Inovácia balenia v spoločnosti AGROKARPATY,s.r.o. Plavnica Plavnica okres Stará Ľubovňa kú Šambron Stará Ľubovňa 4.2.7A
AGROMAN, s.r.o. 07252 041KE060008 Variabilná aplikácia hnojív v AGROMAN, s.r.o. Tašuľa Bežovce Jenkovce Kristy Sobrance 4.1.6
AGROMART, s.r.o. 91933 041TT060014 Nákup samochodného postrekovača s variabilnou aplikáciou hnojív a chemických ochranných látok podľa skutočnej potreby pre maximálne zachovanie pôvodných biologických a senzorických hodnotových zložiek rastlín Trakovice Hlohovec 4.1.6
AGROOSIVO-ÚSVIT, s.r.o. 05801 041PO060005 Investície do inovatívnej technológie v AGROOSIVE-ÚSVIT, s.r.o. Poprad - Stráže, Hozelec, Švábovce, Hôrka, Žakovce, Vlková Poprad 4.1.6
Agroprameň 93037 192TT210009 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou 2014 – 2020 Agroprameň Blahová, Blatná na Ostrove, Holice, Horná Potôň, Lehnice, Macov, Mierovo, Michal na Ostrove, Oľdza, Potônske Lúky, Rohovce, Trnávka, Veľká Paka, Vojka nad Dunajom Dunajská Streda 19.2
AGROVINOL, spol. s r.o. 95106 042NR080016 Investície do hmotného majetku - AGROVINOL, spol. s r.o. SR, okres Nitra, obec Vinodol Nitra 4.2.6A
AT AGROCES, spol. s r.o. 04471 041KE060011 Samochodný postrekovač pre účely zabezpečenia variabilnej aplikácie hnojív a pesticídov pre potreby zabezpečenia krmív pre ŽV SR, okres Košice - okolie, obec Cestice, Janík, Buzica, Veľká Ida, Komárovce Košice-okolie 4.1.6
AT TATRY, spol. s r.o. 05901 041PO060087 Rekonštrukcia maštale pre dojčiace kravy Podhorany Kežmarok 4.1.2
AT TATRY, spol. s r.o. 05901 041PO060015 Samochodný postrekovač pre účely zabezpečenia variabilnej aplikácie hnojív a pesticídov pre potreby zabezpečenia krmív pre ŽV SR, okres Kežmarok, obce: Spišská Belá, Podhorany, Bušovce, Holumnica, Toporec, Jurské, Slovenská Ves Kežmarok 4.1.6
Banskobystrický geomontánny park 97613 192BB210008 Banskobystrický geopark Baláže, Brusno, Dolný Harmanec, Dúbravica, Hiadeľ, Kordíky, Lučatín, Ľubietová, Medzibrod, Moštenica, Motyčky, Oravce, Pohronský Bukovec, Podkonice, Poniky, Povrazník, Riečka, Slovenská Ľupča, Staré Hory, Strelníky, Špania Dolina, Turecká Banská Bystrica 19.2
BARTOŠ Pavol, s.r.o. 02951 042ZA080011 Investícia do spracovateľských kapacít – BARTOŠ Pavol, s.r.o. Lokca Námestovo 4.2.1B
Biely potok, akciová spoločnosť 82109 042TN080059 Obstaranie technológií na rozrábku a spracovanie mäsa, Obstaranie chladiacej technológie pre výrobu Kraj: Trenčiansky, Okres: Považská Bystrica, Obec: Dolný Lieskov, k.ú. Tŕstie Bratislava I. 4.2.1B

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020