Zoznam schválených MAS 2014 - 2020

Zoznam schválených miestnych akčných skupín pre obdobie implementácie 2014 - 2020

 

  1. Dolné Záhorie
  2. OZ Malokarpatský región
  3. Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z.
  4. MAS Záhorie, o.z.
  5. Občianske združenie Podhoran
  6. Malokarpatské partnerstvo o.z.
  7. Občianske združenie NAše Jadro
  8. Miestna akčná skupina 11 PLUS
  9. Miestna akčná skupina Dudváh
  10. Miestna akčná skupina Stará Čierna voda
  11. Občianske združenie Poniklec - Váh
  12. Miestna akčná skupina Spoločenstva obcí topoľčiansko - duchonského mikroregiónu
  13. OZ RADOŠINKA
  14. Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
  15. Mikroregión TRÍBEČSKO
  16. Občianske združenie ŽIBRICA
  17. VITIS
  18. Miestna akčná skupina CEDRON - NITRAVA
  19. Regionálne združenie Dolná Nitra o.z.
  20. Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina"
  21. Občianske združenie Tekov - Hont
  22. Občianske združenie Ipeľ - Hont
  23. Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina
  24. Miestna akčná skupina Inovec
  25. Miestna akčná skupina Vršatec
  26. Naše Považie
  27. Miestna akčná skupina Strážovské vrchy
  28. Občianske združenie Miestna akčná skupina Rozvoj Hornej Nitry, o.z.
  29. Miestna akčná skupina Stredné Ponitrie
  30. Žiar
  31. Občianske združenie Žiarska kotlina
  32. Občianske združenie Zlatá cesta
  33. Miestna akčná skupina Hontiansko - Novohradské partnerstvo
  34. Hontianske Poiplie
  35. Ipeľská Kotlina - Novohrad
  36. NAŠA LIESKA o.z.
  37. Podpoľanie
  38. MAS HORNOHRAD
  39. Miestna akčná skupina MALOHONT
  40. Miestna akčná skupina Cerovina, občianske združenie
  41. Verejno - súkromné partnerstvo Južný Gemer
  42. VSP - Stredný Gemer
  43. Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron
  44. Miestna akčná skupina Chopok juh
  45. Verejno - súkromné partnerstvo Horehron
  46. Miestna akčná skupina Rajecká dolina
  47. OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
  48. OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov"
  49. Občianske združenie Stredný Liptov
  50. MAS Orava, o.z.
  51. Miestna akčná skupina Biela Orava
  52. OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina"
  53. Miestna akčná skupina Bystrická dolina
  54. Pro Tatry, o.z.
  55. Tatry - Pieniny LAG
  1. Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš
  2. Občianske združenie "Partnerstvo pre región"
  3. Miestna akčná skupina ĽUBOVNIANSKO
  4. MAS Horný Šariš - Minčol
  5. Miestna akčná skupina HORNÁ TOPĽA
  6. Občianske združenie Dukla
  7. Miestna akčná skupina LABOREC, o.z.
  8. Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom, o.z.
  9. Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
  10. Miestna akčná skupina TOPOĽA, o.z.
  11. MAS ŠAFRÁN
  12. Miestna akčná skupina STRÁŽE
  13. Partnerstvo BACHUREŇ
  14. MAS SKALA, o.z
  15. Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
  16. Občianske združenie MAS LEV, o.z.
  17. Miloj Spiš, o.z.
  18. Miestna akčná skupina SĽUBICA, o.z.
  19. Miestna akčná skupina HNILEC, o.z.
  20. MAS Gemer - Rožňava
  21. Občianske združenie KRAS
  22. Mestna akčná skupina Bodva
  23. Miestna akčná skupina Rudohorie, o.z.
  24. Miestna akčná skupina HORNÁD - ČIERNA HORA, o.z.
  25. Miestna akčná skupina OLŠAVA - TORYSA
  26. Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
  27. Miestna akčná skupina ROŇAVA, o.z.
  28. Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
  29. Miestna akčná skupina POONDAVIE, o.z.
  30. Miestna akčná skupina DUŠA, občianske združenie
  31. Miestna akčná skupina TOKAJ - ROVINA, o.z.
  32. Miestna akčná skupina BODROG, o.z.
  33. Malodunajsko
  34. Agroprameň
  35. Občianske združenie HOLEŠKA
  36. MAS Podunajsko, o.z.
  37. MAS Združenie Dolný Žitný ostrov
  38. Občianske združenie "Mikroregión Hurbanovo"
  39. MAS Dvory a okolie
  40. MAS Dolné Považie
  41. MAS Bebrava
  42. Združenie Bielokarpatsko - trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
  43. MAS Magura - Strážov 
  44. Občianske združenie Miestna akčná skupina Krajšie Kysuce
  45. MAS Horný Liptov
  46. Verejno - súkromné partnerstvo Hontiansko - Dobronivské
  47. Banskobystrický geomontánny park
  48. Partnerstvo Južného Novohradu
  49. MAS TRI PRÚTY
  50. SEKČOV - TOPĽA, o.z.
  51. MAS DOMAŠA, o.z.
  52. Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva
  53. Miestna akčná skupina TRI DOLINY, o.z.
  54. OZ Medzi riekami
  55. MAS Zemplín pod Vihorlatom, o.z.

 

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020