Kalendár akcií

01 Mar 2019
02 Mar 2019

Ochrana finančných záujmov ŠR a EÚ, záložné právo, poistenie majetku v rámci PRV SR 2014 - 2020

Viac
28 Feb 2019
02 Mar 2019

Študijná cesta pre včelárov do Talianska

Viac
28 Feb 2019
28 Feb 2019

Financovanie projektov, systémy financovania, žiadosť o platbu v rámci PRV SR 2014 - 2020

Viac
26 Feb 2019
26 Feb 2019

Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov

Viac
20 Feb 2019
20 Feb 2019

Možnosti zmiernenia dopadu klimatických zmien na poľnohospodárov pri použití PRV SR 2014 - 2020

Viac
15 Feb 2019
15 Feb 2019

Ochrana finančných záujmov ŠR a EÚ, záložné právo, poistenie majetku v rámci PRV SR 2014 - 2020

Viac
07 Feb 2019
07 Feb 2019

Povinnosti prijímateľa pri realizácii projektu v rámci PRV SR 2014 - 2020

Viac
06 Feb 2019
06 Feb 2019

Stretnutie Tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD pre MAS v Prešovskom kraji

Viac
29 Jan 2019
29 Jan 2019

školenie "POVINNOSTI A POSTUPY PRIJÍMATEĽA V SÚVISLOSTI S REALIZÁCIOU PROJEKTOV V RÁMCI PRV SR 2014 - 2020"

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020