Kalendár akcií

27 Jún 2017
27 Jún 2017

Seminár na tému: Aktuálne možnosti dotácií pre samosprávy

Viac
16 Jún 2017
16 Jún 2017

Informačný seminár na tému: „Výzva 7.4 PRV SR 2014-2020: Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry„

Viac
09 Jún 2017
10 Jún 2017

Na farmu Hiadlovských za vínom

Viac
30 Máj 2017
30 Máj 2017

BOZP s ohľadom na nové inovatívne technológie

Viac
12 Máj 2017
13 Máj 2017

Region Tour EXPO

Viac
12 Máj 2017
13 Máj 2017

Region Tour EXPO

Viac
12 Máj 2017
12 Máj 2017

Školenie k zmenám Systému Riadenia CLLD pre programové obdobie 2014 – 2020

Viac
12 Máj 2017
12 Máj 2017

Školenie k zmenám Systému Riadenia CLLD pre programové obdobie 2014 – 2020

Viac
11 Máj 2017
11 Máj 2017

Aktuálne informácie z oblasti LEADER/CLLD pre partnerstvá z Banskobystrického a Žilinského kraja“

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020