Kalendár akcií

29 Jún 2019
29 Jún 2019

Hurá leto 2019 - domadické trhy

Viac
28 Jún 2019
28 Jún 2019

Aktuálna situácia v lesníckych podopatreniach PRV SR 2014 - 2020

Viac
28 Jún 2019
28 Jún 2019

Aktuálna situácia v lesníckych podopatreniach PRV SR 2014 - 2020

Viac
25 Jún 2019
25 Jún 2019

Študijná cesta na malé rodinné farmy v SR

Viac
18 Jún 2019
18 Jún 2019

Inovatívne finančné nástroje v pôdohospodárstve

Viac
14 Jún 2019
14 Jún 2019

Stretnutie Tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD pre MAS z územia Trenčianskeho kraja

Viac
22 Máj 2019
23 Máj 2019

Študijná cesta pre poľnohospodárov do Českej republiky

Viac
20 Máj 2019
20 Máj 2019

Možnosti využitia PRV SR 2014 – 2020 pre malých a mladých vinohradníkov

Viac
17 Máj 2019
17 Máj 2019

Rozvoj vidieka a LEADER dnes a zajtra

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020