Kalendár akcií

17 Aug 2017
20 Aug 2017

Expozícia na výstave Agrokomplex 2017

Viac
27 Júl 2017
28 Júl 2017

Školenie pre MAS/VSP

Viac
07 Júl 2017
07 Júl 2017

Rozvoj vidieka vo vidieckych sídlach - informačné stretnutie

Viac
27 Jún 2017
27 Jún 2017

Seminár na tému: Aktuálne možnosti dotácií pre samosprávy

Viac
16 Jún 2017
16 Jún 2017

Informačný seminár na tému: „Výzva 7.4 PRV SR 2014-2020: Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry„

Viac
09 Jún 2017
10 Jún 2017

Na farmu Hiadlovských za vínom

Viac
30 Máj 2017
30 Máj 2017

Deň mladého farmára

Viac
30 Máj 2017
30 Máj 2017

BOZP s ohľadom na nové inovatívne technológie

Viac
12 Máj 2017
13 Máj 2017

Region Tour EXPO

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020