Kalendár akcií

06 Sep 2019
06 Sep 2019

Stretnutie Tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD na regionálnej úrovni (Košický kraj) 3

Viac
31 Aug 2019
31 Aug 2019

21. Ždanianský jarmok

Viac
17 Aug 2019
17 Aug 2019

Hurá leto 2019 - domadické trhy

Viac
06 Aug 2019
06 Aug 2019

Vzdelávacia aktivita - Od podania žiadosti až po úspešnú implementáciu projektov v rámci opatrenia 7 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach“ Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020

Viac
30 Júl 2019
30 Júl 2019

Stretnutie tematickej pracovnej skupiny pre MAS Banskobystrického kraja

Viac
25 Júl 2019
25 Júl 2019

Pracovné stretnutie bude zamerané na problematiku Implementácia stratégii CLLD "Žilinský kraj"

Viac
25 Júl 2019
25 Júl 2019

MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIE PARTNEROV PRACUJÚCICH NA PRINCÍPE LEADER/CLLD Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA

Viac
11 Júl 2019
11 Júl 2019

Chovateľský deň v Skanzene

Viac
11 Júl 2019
11 Júl 2019

Agroenvironment a eko schémy ako súčasť novej zelenšej krajiny

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020