Kalendár akcií

28 Feb 2018
28 Feb 2018

Seminár pre malých farmárov „Vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a podnikateľského plánu pre výzvy PRV 2014 - 2020“

Viac
27 Feb 2018
27 Feb 2018

„Sociálna inklúzia marginalizovaných skupín obyvateľstva ako súčasť stratégie CLLD“

Viac
23 Feb 2018
23 Feb 2018

Výzva č . 27/PRV/2018 - podopatrenie 19.4 PRV SR 2014 – 2020. Výmena skúseností MAS s implementáciou stratégie CLLD v Žilinskom kraji a Prešovskom kraji.

Viac
23 Feb 2018
23 Feb 2018

Výzva č . 27/PRV/2018 - podopatrenie 19.4 PRV SR 2014 – 2020. Výmena skúseností MAS s implementáciou stratégie CLLD v Žilinskom kraji a Prešovskom kraji.

Viac
23 Feb 2018
23 Feb 2018

Konferencia Vidiek žije!

Viac
21 Feb 2018
21 Feb 2018

„Zamestnanosť ako kritérium úspechu pri projektových podporách v rámci PRV SR 2014 – 2020„

Viac
19 Feb 2018
19 Feb 2018

„Aktuálna situácia LEADER/CLLD – začiatok implementácie MAS z Nitrianskeho a Trnavského kraja“

Viac
19 Feb 2018
19 Feb 2018

„Aktuálna situácia LEADER/CLLD – začiatok implementácie MAS z Nitrianskeho a Trnavského kraja“

Viac
16 Feb 2018
16 Feb 2018

Podpora na prevádzkové náklady a oživenie (Výzva č. 27/PRV/2018)

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020