• 1
  • 1
  • 1

Aktuality

21 Jún 2017
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj Vás pozýva na seminár: Aktuálne možnosti dotácií pre samosprávy
Čítajte viac...
14 Jún 2017
Aktuálne vydanie magazínu Európskej siete pre rozvoj vidieka „Rural Connections“ prináša okrem iného aj zaujímavý príspevok zameraný na fungovanie národnej vidieckej siete v slovenských intenciách s dôrazom na pôsobenie decentralizovaných regionálnych antén.
Čítajte viac...
08 Jún 2017
V zmysle zákona o RPVS vzniká prijímateľovi, ktorý chce uzatvoriť s PPA zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku (ďalej „zmluvu o NFP“) povinnosť zápisu do registra...
Čítajte viac...
08 Jún 2017
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory  / Projektové podpory  / OP RH 2014-2020  / Výzvy na...
Čítajte viac...
05 Jún 2017
Dnešným dňom spúšťame hlasovanie v súťaži “Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP” 2017 na facebookovej stránke NSRV SR.
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Dokumenty

V tejto sekcii nájdete prezentácie z aktivít, nariadenia, pokyny, oznámenia, publikácie a iné dokumenty na stiahnutie

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020