• 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1

Aktuality

15 Aug 2018
Nové vydanie časopisu Spravodajca NSRV SR
Čítajte viac...
14 Aug 2018
Regionálne antény NSRV SR pre Nitriansky a Trnavský kraj Vás pozývajú na Odbornú exkurziu do zahraničia – Slovinsko
Čítajte viac...
06 Aug 2018
NSRV SR Vás pozýva na informačný seminár k Podopatreniu 16.4 PRV SR 2014 - 2020
Čítajte viac...
31 Júl 2018
Pozývame vás na prehliadku expozície NSRV SR a ARVI počas medzinárodnej výstavy Agrokomplex 2018 v dňoch 16.8. – 19.8. 2018
Čítajte viac...
25 Júl 2018
Regionálna anténa NSRV SR pre Žilinský kraj Vás pozýva na 12. ročník folklórneho festivalu Liptovské dni Matky
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020