• 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1

Aktuality

21 Máj 2018
Oznámenie o ochrane osobných údajov členov NSRV SR
Čítajte viac...
21 Máj 2018
NSRV SR pripravila mapu pokytia územia SR miestnymi akčnými skupinami (MAS) so štatútom pre programové obdobie 2014 - 2020.
Čítajte viac...
17 Máj 2018
Agentúra pre rozvoj vidieka si vás dovoľuje pozvať na 7. ročník výstavy CELOSLOVENSKÉ DNI POĽA, ktorá sa uskutoční v dňoch 5. a 6. júna 2018 v Dvoroch nad Žitavou.
Čítajte viac...
15 Máj 2018
Národná sieť rozvoja vidieka Vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu pod názvom: \"Nové trendy v ovocinárstve\"
Čítajte viac...
10 Máj 2018
Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlasuje ôsmy ročník súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS“.
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020