Aktuality

13 Máj 2013
Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlasuje 3. ročník súťaže "Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP". Do súťaže sa môžu zapojiť schválené miestne akčné skupiny...
Čítajte viac...
10 Máj 2013
Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka SR pre prešovský kraj v spolupráci s Úniou RZ SR a Šarišsko-zemplínskym  regionálnym združením vlastníkov...
Čítajte viac...
07 Máj 2013
Euromontana Vás pozýva na konferenciu "Inspiring programming for living European mountains by 2020", ktorá sa uskutoční v Ríme, 6.-7. júna 2013. Diskusia bude zameraná na hľadanie riešení...
Čítajte viac...
06 Máj 2013
Národná sieť rozvoja vidieka SR v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre Vás pozývajú na Odborný seminár určený zástupcom...
Čítajte viac...
06 Máj 2013
Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka SR pre žilinský kraj v spolupráci s Úniou regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska Vás pozýva na regionálny...
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020