• 1
  • 1
  • 1

Aktuality

19 Jan 2021
Výzvy MAS financované z IROP
Čítajte viac...
19 Jan 2021
Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás pozýva na online seminár k výzve k podopatreniu PRV SR 2014-2020 16.1
Čítajte viac...
19 Jan 2021
Prinášame Vám najčastejšie otázky a odpovede k Výzve na predkladanie žiadostí o schválenie obsahových námetov pre podopatrenie 16.1 Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva z PRV SR 2014 - 2020
Čítajte viac...
19 Jan 2021
Prinášame Vám najčastejšie otázky a odpovede k Výzve č. 50/PRV/2020 pre podopatrenie 4.1 PRV SR 2014 - 2020, Aktualizácia 14.1.2021
Čítajte viac...
18 Jan 2021
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre Žilinský kraj vás pozýva na Stretnutie Tematickej skupiny pre LEADER pre Žilinský kraj zamerané na „Strednodobé hodnotenie stratégii CLLD – poznatky, pripomienky\"
Čítajte viac...
Kalendár akcií

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Databáza zrealizovaných projektov

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020