• 1
  • 1
  • 1

Aktuality

23 Mar 2020
Tlačová správa Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku: V ťažkých časoch ponúkajú slovenskí chovatelia oviec našim občanom až 600 000 kg jahňaciny. Na ich kúpu vo väčšom množstve však ostáva len jeden týždeň. Ak o ňu spotrebitelia neprejavia záujem, vzhľadom na blížiacu sa Veľkú noc, značné množstvo pôjde pravdepodobne na taliansky trh, kde je o jedno z najkvalitnejších mias na svete obrovský záujem. Slováci by si nemali nechať túto príležitosť ujsť.
Čítajte viac...
23 Mar 2020
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky vydala usmernenie na zabránenie šírenia koronavírusovej infekcie v chovoch hospodárskych zvierat
Čítajte viac...
16 Mar 2020
Vzhľadom na vývoj situácie a bezpečnostné opatrenia si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste sa na nás obracali prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky na mobilných číslach
Čítajte viac...
10 Mar 2020
Oznamujeme Vám, že vzhľadom na vzniknutú situáciu a rastúci počet nakazených vysko infekčeným korona vírusom, rešpektujeme vyhlásenie krajského hygienika na obmedzenie spoločných podujatí a presúvame zajtrajšie školenie na obdobie, kedy bude priaznivejšia situácia a nedôjde k ohrozeniu účastníkov na zdraví. Na základe uvedeného sa zajtrajšie školenie ruší!!! O realizovaní školenia v náhradnom termíne Vás budeme včas informovať.
Čítajte viac...
10 Mar 2020
Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF v spolupráci s Regionálnou anténou Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj vás pozýva na dvojdňové stretnutie „Klub mladých farmárov“ - Zmena termínu
Čítajte viac...
Kalendár akcií

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Databáza zrealizovaných projektov

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020