• 1
  • 1

Aktuality

06 Dec 2012
Regionálna koordinátorka Národnej siete rozvoja vidieka SR pre bratislavský a trnavský kraj Vás pozýva na workshop s názvom „Príklady dobrej praxe z uplatňovania prístupu Leader v...
Čítajte viac...
06 Dec 2012
Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka SR pre nitriansky kraj v spolupráci s OZ Mikroregión Radošinka Vás srdečne pozývajú na orechové slávnosti, ktoré sa budú konať v...
Čítajte viac...
04 Dec 2012
Národná sieť rozvoja vidieka SR pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Vás pozýva na Medzinárodnú konferenciu s workshopom „Spojme sa pre rozvoj...
Čítajte viac...
30 Nov 2012
Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka SR pre košický kraj Vás srdečne pozýva na podujatie „Stretnutie so zahraničnými partnermi v HU - výmena skúseností“,...
Čítajte viac...
28 Nov 2012
Regionálne pracoviská Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský a Košický kraj Vás srdečne pozývajú na podujatie „Výmena skúseností s implementáciou PRV SR 2007-2013 v...
Čítajte viac...
Kalendár akcií

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Databáza zrealizovaných projektov

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020