• 1
  • 1

Aktuality

24 Jan 2019
RA NSRV SR pre Košický kraj organizuje vzdelávaciu aktivitu \"Povinnosti prijímateľa pri realizácii projektu v rámci PRV SR 2014 - 2020\". Hlavnou témou je objasnenie povinností v rámci implementácie projektov z PRV SR 2014 – 2020, ktoré im vyplývajú z Príručky pre prijímateľa PRV SR 2014 – 2020.
Čítajte viac...
24 Jan 2019
RA NSRV SR pre Prešovský kraj organizuje Stretnutie Tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD pre MAS v Prešovskom kraji
Čítajte viac...
23 Jan 2019
NSRV SR na mesiac január a február 2019 pripravuje nasledovné aktivity
Čítajte viac...
17 Jan 2019
Regionálna anténa NSRV SR pre Bratislavský kraj organizuje školenie \"POVINNOSTI A POSTUPY PRIJÍMATEĽA V SÚVISLOSTI S REALIZÁCIOU PROJEKTOV V RÁMCI PRV SR 2014 - 2020\"
Čítajte viac...
14 Jan 2019
NSRV SR dáva do povedomia Zasadnutie Smart Village Network vo Fínsku
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020