• 1
  • 1
  • 1

Aktuality

18 Máj 2020
online webseminár k výzve na podopatrenie 6.3 PRV SR 2014 - 2020
Čítajte viac...
18 Máj 2020
online webseminár k výzve na podopatrenie 6.1 PRV SR 2014 - 2020
Čítajte viac...
11 Máj 2020
online videokonferencia prostredníctvom aplikácie ZOOM
Čítajte viac...
01 Máj 2020
Národná sieť rozvoja vidieka SR pozýva miestne akčné skupiny zapojiť sa do 10. ročníka súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS“
Čítajte viac...
28 Apr 2020
Projekt SMART RURAL je dva a pol ročný projekt pod záštitou E40 a podporovaný Európskou komisiou (DG AGRI)
Čítajte viac...
Kalendár akcií

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Databáza zrealizovaných projektov

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020