• 1
  • 1
  • 1

Aktuality

10 Dec 2012
Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka SR pre nitriansky kraj Vás pozýva na seminár „SÚČASNÝ STAV VINOHRADNÍCTVA V NITRIANSKOM KRAJI“. Seminár sa uskutoční dňa...
Čítajte viac...
10 Dec 2012
Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka SR pre žilinský kraj Vás pozýva na informačný seminár “PODNIKANIE NA VIDIEKU - AKO NA TO?”. Seminár sa bude konať...
Čítajte viac...
Kalendár akcií

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Databáza zrealizovaných projektov

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020