• 1
  • 1
  • 1

Aktuality

13 Jún 2013
Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka SR pre trenčiansky kraj Vás pozýva na odbornú zahraničnú exkurziu "Spracovanie mlieka a mäsa", ktorá sa uskutoční v dňoch 26. - 28....
Čítajte viac...
30 Máj 2013
Konferencia "Udržanie života na vidieku" sa uskutoční 6. júna, v mesto Cork, Írsko.  Konferencia bude zameraná na otázky týkajúce sa pozície prístupu LEADER a možnému...
Čítajte viac...
29 Máj 2013
Národní sít Místních akčních skupin České republiky za finančnej podpory Ministerstva zemědělství v rámci Celostátní sítě pro venkov Vás srdečne pozýva na podujatie LeaderFest...
Čítajte viac...
29 Máj 2013
Ponuku rôznych projektov spolupráce francúzskych MAS nájdete v dokumente uverejnenom nižšie na tejto...
Čítajte viac...
29 Máj 2013
Talianska MAS Valle del Crocchio (Calabria) hľadá partnerov na projekt vrámci EIF ”Európsky fond pre integráciu imigrantov mimo EÚ”. Potenciálni partneri môžu byť verejné...
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020