• 1
  • 1

Aktuality

23 Jan 2015
Zabezpečenie prístupu malých a mladých poľnohospodárov k pôde v správe Slovenského pozemkového fondu formou prenájmu (postupové...
Čítajte viac...
16 Jan 2015
Regionálne pracovisko NSRV SR pre košický kraj pripravilo zaujímavú brožúru "Priame platby PRV SR 2014-2020 (Krížové plnenie)", ktorú nájdete v dokumentoch na...
Čítajte viac...
04 Dec 2014
V súvislosti so žiadosťami potenciálnych príjemcov pomoci v rámci projektových podpôr PRV SR 2014 – 2020 ohľadne oprávnenosti výdavkov, začatia prác na projekte alebo činnosti...
Čítajte viac...
01 Dec 2014
Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka SR pre nitriansky kraj Vás pozývajú na seminár "Pripravme sa na PRV SR 2014-2020", ktorý sa uskutoční dňa 4.12.2014 v priestoroch...
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020